קופות חולים

ילדים עד גיל 18 (לא כולל), המבוטחים בתוכנית כללית מושלם פלטינום, זכאים למשקפי ראיה בשווי של עד 600 ש"ח חינם, ברשת חנויות כללית אופטיק, פעם בשנה קלנדרית. אם גובה העסקה יעלה על 600 ש"ח, התשלום יהיה רק עבור ההפרש. השירות כולל בדיקת ראיה ומשקפיים (מסגרת, עדשות אופטיות וציפוי אנטי רפלקס). לחילופין, ניתן להשתמש בסכום ההשתתפות עבור רכישת עדשות מגע בעסקה שנתית.
ילדים עד גיל 18
משקפי ראיה חינם עד 600 ש"ח
למימוש פעם בשנה
מכבי שלי מעל גיל 18
הנחה של 50% ועד תקרה מצטברת של 1006 ש"ח לרכישת משקפי ראיה ו/או עדשות מגע.
הזכאות מתחדשת אחת ל-3 שנים.
ילדים עד גיל 18
משקפי ראיה בשווי של עד 700 ש"ח השתתפות עצמית של 10%. מעל 700 ש"ח, כאשר מחיר המשקפיים עולה על 700 ש"ח, ישלם המובטח את ההפרש בתוספת של 70 ש"ח. 
למימוש פעם בשנה.
מבוגרים מעל גיל 70
זכאות לרכישת משקפי מולטיפוקל או ביפוקל בעלות של עד 1200 ש"ח בהשתתפות עצמית של 10%. כאשר מחיר המשקפיים עולה על 1200 ש"ח, ישלם המבוטח את ההפרש בתוספת 120 ש"ח.
למימוש אחת לשנתיים.
ילדים עד גיל 18 (לא כולל), המבוטחים בתוכנית כללית מושלם פלטינום, זכאים למשקפי ראיה בשווי של עד 600 ש"ח חינם, ברשת חנויות כללית אופטיק, פעם בשנה קלנדרית. אם גובה העסקה יעלה על 600 ש"ח, התשלום יהיה רק עבור ההפרש. השירות כולל בדיקת ראיה ומשקפיים (מסגרת, עדשות אופטיות וציפוי אנטי רפלקס). לחילופין, ניתן להשתמש בסכום ההשתתפות עבור רכישת עדשות מגע בעסקה שנתית.
ילדים עד גיל 18
משקפי ראיה חינם עד 600 ש"ח
למימוש פעם בשנה
מכבי שלי מעל גיל 18
הנחה של 50% ועד תקרה מצטברת של 1006 ש"ח לרכישת משקפי ראיה ו/או עדשות מגע.
הזכאות מתחדשת אחת ל-3 שנים.
ילדים עד גיל 18
משקפי ראיה בשווי של עד 700 ש"ח השתתפות עצמית של 10%. מעל 700 ש"ח, כאשר מחיר המשקפיים עולה על 700 ש"ח, ישלם המובטח את ההפרש בתוספת של 70 ש"ח. 
למימוש פעם בשנה.
מבוגרים מעל גיל 70
זכאות לרכישת משקפי מולטיפוקל או ביפוקל בעלות של עד 1200 ש"ח בהשתתפות עצמית של 10%. כאשר מחיר המשקפיים עולה על 1200 ש"ח, ישלם המבוטח את ההפרש בתוספת 120 ש"ח.
למימוש אחת לשנתיים.