קופות חולים

ילדים עד גיל 18
משקפי ראיה חינם עד 600 ש"ח
למימוש פעם בשנה
מכבי שלי מעל גיל 18
הנחה של 50% ועד תקרה מצטברת של 1006 ש"ח לרכישת משקפי ראיה ו/או עדשות מגע.
הזכאות מתחדשת אחת ל-3 שנים.
ילדים עד גיל 18
משקפי ראיה בשווי של עד 700 ש"ח השתתפות עצמית של 10%. מעל 700 ש"ח, כאשר מחיר המשקפיים עולה על 700 ש"ח, ישלם המובטח את ההפרש בתוספת של 70 ש"ח. 
למימוש פעם בשנה.
מבוגרים מעל גיל 70
זכאות לרכישת משקפי מולטיפוקל או ביפוקל בעלות של עד 1200 ש"ח בהשתתפות עצמית של 10%. כאשר מחיר המשקפיים עולה על 1200 ש"ח, ישלם המבוטח את ההפרש בתוספת 120 ש"ח.
למימוש אחת לשנתיים.